GTM debug

Satelliitkaartide kasutamise eritingimused

1.1 Järgmised eritingimused kehtivad üksnes funktsiooni "Satelliitkaardid" (edaspidi "Satelliitkaardid") kasutamise suhtes, mis on teie jaoks tasuta kättesaadav Eurowag Appi tarkvaras (edaspidi "tarkvara") ning mille on välja töötanud ja pakkunud kolmas isik, Google Ireland Limited, mis on asutatud ja tegutseb Iirimaa seaduste kohaselt, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa, registrinumber: 368047, käibemaksukohustuslase nr: IE6388047V (edaspidi "Google").

1.2 Satelliitkaartide kasutamine toimub vastavalt konkreetsetele kasutustingimustele, mis on leitavad kehtivas versioonis aadressil: https://maps.google.com/help/terms_maps/; ja privaatsuspoliitikale, mis on leitavad kehtivas versioonis aadressil: https://policies.google.com/privacy. Kui te ei nõustu nende tingimustega, ei ole teil õigust kasutada Tarkvaras olevaid Satelliitkaarte. Kasutaja on kohustatud tutvuma nende tingimustega enne funktsiooni kasutamise alustamist.

1.3 Satelliitkaartide funktsiooni sisselülitamisega on kasutajal õigus neid sirvida. Satelliitkaartide sirvimine on eraldi funktsioon tarkvaras ja seda ei saa kasutada kumulatiivselt koos navigatsioonifunktsiooniga.

1.4 Satelliitkaartide kasutamine on keelatud ja seega teatud territooriumidel kättesaamatu. Loetelu territooriumidest, kus kasutamine on keelatud, võib aeg-ajalt muutuda ja praegune nimekiri on kättesaadav aadressil: https://cloud.google.com/maps-platform/terms/maps-prohibited-territories/.

1.5 W.A.G. Payment Solution, a.s. on õigustatud peatama või lõpetama satelliitkaartide funktsiooni kasutamise igal ajal ilma eelneva etteteatamiseta, kui see peatamine ja/või lõpetamine on vältimatu tulenevalt sellest, et Google peatab/ lõpetab satelliitkaartide funktsiooni pakkumise.