GTM debug

Jätkusuutlikkus

Jätkusuutliku tuleviku loomine meie tööstusele, klientidele, kogukondadele ja ettevõttele.

Lisateave
Martin Vohanka Introduction

Martin Vohánka, asutaja ja tegevjuht:

Martin Vohanka Introduction

"Tugev ja paindlik pikaajaline ärikasv saab toimuda ainult siis, kui jääme kaubandusliku maanteetranspordi (CRT) tööstuse eesliinile, kuna see muutub ja töötab tõhusamaks, süsinikdioksiidivabamaks ja sotsiaalselt mõjukamaks tööstusharuks."

Küsimus on kasumi, planeedi ja inimeste tasakaalustamises.

Me hoolime maailmast, kus me elame.

Oleme pühendunud sellele, et aidata oma klientidel konkureerida ja kasvada vähese süsinikdioksiidiheitega digitaalses majanduses.

Meie strateegia

Our Ambitions

Meie tööstus

Oleme pühendunud platvormi loomisele, et võimaldada paremini ühendatud tööstust, suurendada juurdepääsu vähem süsinikdioksiidiheiteid tekitavatele liikuvuslahendustele ja vähendada heitkoguseid kogu CRT väärtusahelas.

Our Customers

Meie kliendid

Me oleme otsustanud aidata VKEde klientidel minna üle vähese CO2-heitega tulevikku ja olla ettevõtjana edukad. Meie prioriteedid on aidata klientidel parandada tegevuse tõhusust ja vähendada heitkoguseid, et toetada nii klientide heaolu kui ka ettevõtte edu.

Our people

Meie ettevõte, kolleegid ja kogukonnad

Töötame selle nimel, et saavutada kõrgeimad vastutustundlikud äristandardid õitsevas ja kaasavas kultuuris. Meie prioriteedid on vähendada otseseid heitkoguseid, viia ellu ambitsioonikas mitmekesisuse strateegia ja avaldada positiivset mõju meie kogukondadele.

Our Ambitions

Meie tööstus

Oleme pühendunud platvormi loomisele, et võimaldada paremini ühendatud tööstust, suurendada juurdepääsu vähem süsinikdioksiidiheiteid tekitavatele liikuvuslahendustele ja vähendada heitkoguseid kogu CRT väärtusahelas.

Our Customers

Meie kliendid

Me oleme otsustanud aidata VKEde klientidel minna üle vähese CO2-heitega tulevikku ja olla ettevõtjana edukad. Meie prioriteedid on aidata klientidel parandada tegevuse tõhusust ja vähendada heitkoguseid, et toetada nii klientide heaolu kui ka ettevõtte edu.

Our people

Our company, colleagues and communities

Töötame selle nimel, et saavutada kõrgeimad vastutustundlikud äristandardid õitsevas ja kaasavas kultuuris. Meie prioriteedid on vähendada otseseid heitkoguseid, viia ellu ambitsioonikas mitmekesisuse strateegia ja avaldada positiivset mõju meie kogukondadele.

Meie kohustused ja eesmärgid

Oleme kirjeldanud oma säästva arengu kohustusi ja eesmärke kolme samba all:

Embrace the Chance
Vastutustundlikult tegutsemine
Human Resources
Tööstuse juhtimine
Clean and Transparent reporting
Tööstuse ümberkujundamine

Meie kohustuste hulka kuuluvad:

Sustainability and Commitments
 • Checked dark
  Vähendada süsinikdioksiidi heitkoguseid 2030. aastaks 50% võrra, lähtudes 2019. aasta baastasemest.
 • Checked dark
  2025. aastaks on 40 % naisi juhtivatel ametikohtadel 2021. aasta baastasemel.
 • Checked dark
  Olla 25 % parimate ELi tehnoloogiaettevõtete hulgas ilma töötajate kaasamise skoorita
 • Checked dark
  annetada igal aastal 1% konsolideeritud tuludest enne maksude mahaarvamist heategevuslikele eesmärkidele
Jätkame jätkusuutlikkuse integreerimist oma põhitegevusse ning täiustame ja laiendame lahendusi, et aidata meie klientidel kasvada ja konkureerida, kasutada paremaid ärivõimalusi kogu tööstuses ning minna üle vähese süsinikdioksiidiheitega tulevikule.
Sustainability and Commitments

Poliitikad, avaldused ja sertifikaadid:

Tegevusjuhend

Meie tegevusjuhend raamib ja kodifitseerib meie kohustuse tegutseda eetiliselt, vastutustundlikult ja kooskõlas meie väärtustega ning järgida seaduste mõtet ja kirjasõnu. Sellest dokumendist leiate juhised teemade kohta, mis hõlmavad muu hulgas altkäemaksu ja korruptsiooni, rahapesuvastase võitluse, huvide konflikti, andmekaitse ja infoturbe, tarnijate kaasamise ja suhete haldamise, diskrimineerimise ja ahistamise vastase võitluse ning teavitamise (rääkige endast) kohta, kuid ei piirdu sellega. Lisateavet leiate siit.

Kultuuri manifest

Meie kultuur kujundab kõike, mida me Eurowagis teeme. Selles dokumendis on esitatud meid ühendavad ja inspireerivad ühtsed põhimõtted, väärtused ja käitumisviisid. Meie manifesti saate lugeda siit.

Kaasaegse orjuse avaldus

Vastavalt 2015. aasta kaasaegse orjanduse seadusele on meie 2021. aasta majandusaasta aruanne. Avaldus siin.

Kvaliteedi tagamine ja ISO sertifikaadid

Eurowag on võtnud endale kohustuse tegutseda vastavalt kõrgeimatele kvaliteedistandarditele. Ettevõte on oma eesmärke ja kavatsusi kirjeldanud oma kvaliteeditagamise poliitika kaudu. Lisaks sellele on ettevõte taganud ISO 9001 ja 14001 standardid valitud tegevuste jaoks. ISO-sertifitseerimine siin.

Whistleblowing ja Speak Up kanal

Me oleme loonud mitmeid kanaleid, mille kaudu töötajad ja sidusrühmad saavad oma probleeme tõstatada. Meie kohustused on kodifitseeritud ka meie tegevusjuhendis ja asjakohastes menetlustes, mis on esitatud meie rikkumisest teatamise poliitikas. Kui soovite esitada muret ebaeetilise või ebaseadusliku käitumise kohta, võtke meiega ühendust e-posti aadressil compliance@eurowag.com.

Jätkusuutlikud mobiilsuslahendused

Kooskõlas meie kohustusega hõlbustada ja toetada energiamajanduse üleminekut elektri- ja elektroonikaseadmete sektoris, püüame kasutada oma liikuvuse ja maksete platvormi teenuseid, et kiirendada üleminekut vähese süsinikdioksiidiheitega tulevikule elektri- ja elektroonikaseadmete sektoris. Lisateavet meie portfelli kuuluvate toodete, tehnoloogiate ja lahenduste kohta leiate allpool olevatelt linkidelt:

Jätkusuutlikkuse aruandlus

2021. aastal sai meist Londoni börsil noteeritud ettevõte ning me esitame oma raamatupidamise aastaaruande ja aruannete osana aruandeid keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimistulemuste kohta.  Osana meie ESG-strateegia formaliseerimisest seadsime nii kvantitatiivsed kui ka kvalitatiivsed põhinäitajad, et mõõta edusamme eesmärkide saavutamisel, lisaks mõnedele muudele algjärgus olevatele põhinäitajatele.

Lisateavet meie jätkusuutlikkuse tulemuslikkuse kohta leiate meie 2021. majandusaasta aastaaruandest ja sellega seotud dokumentidest meie investorsuhete veebilehel - see sisaldab dokumente:

 • Checked dark
  Aastaaruanne
 • Checked dark
  Jätkusuutlikkuse aruandluse metoodika
 • Checked dark
  ESG mõõdikud ja peamised näitajad
Vt investorsuhete veebisait

Jätkusuutlikkus Insights

Sellest rubriigist leiate hulga artikleid, blogisid, juhtumiuuringuid, kõnesid, valgeid raamatuid ja uurimusi säästva liikuvuse teemadel:

Emobiilsus

Turvalisus ja heaolu

Kütuse tõhusus