GTM debug

Clock
Lugemisaeg: 6 min
Calendar
5.10.2023

ELi veoautojuhi sõidu- ja puhkeaja juhend

Igas tööstusharus on töötajate kaitsmiseks kehtestatud teatud tasemel ohutusnõuded ja veoautotööstus ei ole kindlasti erand. Kuna juhi väsimus on üks suurimaid põhjusi, mis põhjustab liiklusõnnetusi kaubaveokitega, on paljudes riikides vastu võetud eeskirjad, et lahendada seda probleemi raskete kaubaveokite tööstuses.

ELi veoautojuhi sõidu- ja puhkeaja juhend

Üks viis, kuidas ohutusega on tegeletud, on tööaja direktiivi alusel kehtestatud puhkeajad. Need puhkeajad määravad kindlaks, kui mitu tundi võib juht juhtida raskeveokit, kuni ta peab tegema pausi, kui pikk peab olema see paus ja kui mitu järjestikust päevast sõiduperioodi on lubatud enne nädalase puhkeaja nõuet.

Raskeveokite veoettevõtjad peavad pidama arvestust juhi töötundide kohta, et tagada nende eeskirjade järgimine, kuna nende mittejärgimise eest määratakse sageli suuri trahve ja karistusi. Seepärast on arukad veoettevõtjad huvitatud sellest, et otsida võimalusi haldusprotsessi parandamiseks ja sujuvamaks muutmiseks.

Käesolevas artiklis käsitletakse raskeveokijuhtide puhkeaegu, eelkõige ELi riikides. Samuti selgitatakse, miks on oluline neid kohustuslikke puhkeaegu järgida, millised on karistused nende mittejärgimise eest ning kuidas veoettevõtjad saavad lihtsustada juhtide töötundide jälgimist. Loe edasi, et rohkem teada saada.

Millised on sõiduaeg ja puhkeaeg?

Veoautojuhi tööaja ja puhkepauside korraldamiseks on kehtestatud sõiduaeg ja puhkeperioodid. Need perioodid edendavad liiklusohutust, ennetades juhi väsimust ja aidates tagada juhi üldist heaolu. Pikaajaline sõitmine ilma piisava puhkuseta võib põhjustada keskendumisvõime vähenemist ja aeglasemat reaktsiooniaega, mis suurendab õnnetusjuhtumite ohtu. Paljud juhtorganid on püüdnud eeskirjade koostamisel leida tasakaalu kaupade tõhusa liikumise hõlbustamise ning raskeveokite ja teiste juhtide ohutuse tagamise vahel.

Jõustamine toimub praegu tavaliselt sõidumeerikute abil. Need seadmed salvestavad regulaarselt sõiduaegasid, puhkeaegu ja muid asjakohaseid andmeid. Raskeveokid peavad sageli olema varustatud sõidumeerikutega, mis aitavad jälgida nõuete täitmist ja pidada täpset arvestust.  

Sõiduaeg ja puhkeperioodid ELi riikides

Selleks, et tagada ohutumad teeolud, tagades, et veokijuhid ei väsiks rooli taga, kehtestati ELi määruses nr 561/2006 rida suuniseid selle kohta, mitu tundi päevas võib juht juhtida üle 3,5 tonni kaaluvat sõidukit.  

Määruses on sätestatud, et veoautojuhi maksimaalne päevane sõiduaeg on piiratud 9 tunniga, kusjuures seda on võimalik pikendada 10 tunnini kaks korda nädalas. Seda perioodi nimetatakse sõiduaeg või roolisõidu aeg. Pärast 4,5 tundi järjestikust sõitu peavad sõidukijuhid tegema vähemalt 45-minutilise vaheaja, välja arvatud juhul, kui nad teevad puhkepausi (vt allpool). Selle vaheaja võib jagada nii, et esimene vaheaeg kestab vähemalt 15 minutit ja teine vähemalt 30 minutit.

Juhile peab olema lubatud igapäevane puhkeaeg vähemalt 11 tundi järjest. Selle perioodi võib jagada kaheks osaks, kusjuures esimene osa peab kestma vähemalt 3 tundi ja teine vähemalt 9 tundi (kokku 12 tundi). See igapäevane puhkeaeg peab olema läbitud 24 tunni jooksul alates tööpäeva algusest. Ajavahemikku võib vähendada 9 tunnini maksimaalselt 3 korda mis tahes kahe iganädalase puhkeperioodi vahel.  

Lisaks sellele ei tohi juhtide sõiduaeg ületada 56 tundi nädalas või 90 tundi kahe nädala jooksul. Juhile tuleb anda 45 tundi nädalas katkematut puhkeaega, mida võib vähendada 24 tunnini igal teisel nädalal. Seda puhkeaega ei tohi kasutada sõidukis ja tööandjad on kohustatud tagama sobiva majutuskoha koos voodi ja tualettruumiga.

Kuigi ELi eeskirjadega kehtestatakse ühised standardid, võivad mõned liikmesriigid lubada paindlikkust. Need on tavaliselt mõeldud konkreetsete piirkondlike või tööstusega seotud küsimuste lahendamiseks. Siiski ei tohiks paindlikkus kunagi tahtlikult ohustada juhi ohutust või heaolu.

Miks on vaja järgida eeskirju?

On väga oluline, et veoettevõtjad järgiksid eespool loetletud suuniseid. Lisaks juriidilistele ja rahalistele karistustele (mida käsitletakse käesolevas artiklis hiljem) on kaalul ka juhi ohutus ja heaolu. Pidev sõitmine ilma korraliku puhkuseta võib kahjustada keskendumisvõimet, reaktsioonikiirust ja otsustusvõimet. See võib õnnetuste ohtu oluliselt suurendada.

Töötajate hoidmine ja tööstuse maine on samuti peamised põhjused, miks sõidukipargi omanikud on huvitatud määruse järgimisest. Juhid on iga eduka veoettevõtte jaoks ehk kõige väärtuslikum vara ning ettevõtted, kes seavad juhi heaolu prioriteediks, suudavad tõenäolisemalt meelitada ja hoida kvalifitseeritud ja kogenud juhte. Samamoodi loovad ettevõtted, kes panevad rõhku ohutusele , positiivset mainet klientide, reguleerivate asutuste ja avalikkuse ees.

Kindlustusettevõtjad võtavad kindlustusmaksete määramisel arvesse ka seda, kas ettevõte järgib eeskirju. Ettevõtted, kes näitavad oma pühendumust ohutusele, järgides sõidu- ja puhkeaja eeskirju, võivad nautida madalamaid kindlustuskulusid. Lisaks sellele võib liiklusõnnetuse korral aidata ettevõtte ohutusnõudeid järgida ja leevendada vastutusega seotud probleeme.  

Kui kõik eespool nimetatud põhjused ei ole piisavad, siis vaadakem nüüd õiguslikke ja rahalisi karistusi nõuete täitmata jätmise eest.  

Karistused võivad olla karmid ja kulukad

Karistused võivad erineda sõltuvalt rikkumise raskusastmest ja konkreetsetest rikutud eeskirjadest. Üks levinumaid tagajärgi on trahvid või rahatrahvid. Need võivad olla väga suured, kusjuures korduvad rikkumised toovad kaasa suuremad trahvid.

Tõsised rikkumised võivad viia juhiloa või ettevõtte tegevusloa peatamiseni või isegi tühistamiseni . Mõnel juhul võivad ametiasutused võtta asjaomased raskeveokid kinni, kuni kõik probleemid on lahendatud ja nõuetele vastavus tagatud. Raskete rikkumiste või korduvate rikkumiste korral võib juhi või ettevõtte vastu esitada kriminaalsüüdistuse .  

Need karistused võivad tõsiselt häirida iga veoettevõtte tegevust. Õnneks on Eurowagil olemas lahendused, mis aitavad säilitada täpset arvestust ja tagada, et teie ettevõte vastab kõigile kehtivatele eeskirjadele.  

Eurowag aitab tagada nõuetele vastavust ja rohkemgi veel

Telematika on võimas autopargi haldamise tarkvara, mis aitab ühtlustada arvestuse pidamist sõidu- ja puhkeperioodide järgimiseks. Eurowagi elektrooniline sõidumeerik (ELD) suudabsalvestada kõik pausid, puhkeperioodid ja järjestikused sõiduperioodid.  

Kuna teave registreeritakse automaatselt, võib telemaatika lihtsustada nõuetele vastavuse haldusaspekti. See säästab nii juhtide, dispetšerite, omanike kui ka juhtide aega ja raha. Kogutud andmeid saab kasutada isegi selleks, et aidata vähendada kütusekulu, jälgida sõidukite hooldusvajadusi ning parandada juhtide käitumist ja tootlikkust.  

Võtke meiega ühendust, et saada rohkem teavet meie telematika laevastiku haldamise tarkvara kohta ja selle kohta, kuidas me saame aidata raskeveokite ettevõtteid paljude nende vajadustega.